08:29

 


Всички родители си мечтаят да създадат една по–добра своя проекция чрез децата си. Възпитанието на малките личности е съпроводено с непрекъснато обучение и за големите. 

Не всеки метод е универсален. Индивидуалният подход е решаващ за успеха на мисията. Има нещо много важно, което трябва да следвате неотлъчно, и което работи при всички.

Четенето – защо е толкова важно?

Четенето на книги може да бъде изключително полезно не само за децата, но и за хора на всяка възраст. За книгите няма години. Никога не е късно да започнете, но колкото по–рано приучите подрастващите, толкова повече ползи ще извлекат те.

Запознаването с разнообразна литература обогатява речника по–успешно от всеки друг метод. Когато се използва писмена форма, това предопределя употребата на голямо разнообразие от думи и изрази, отколкото в устен вариант. В книгите ще срещнете много повече граматически конструкции в сравнение с речта. Това подобрява начините на изразяване, благодарение на придобиването на богат и сложен речников запас. Също така благоприятства уменията за общуване и употребата на писмената форма на езика.

Емоционални ползи

Четенето на книги не подобрява само речника на децата. Те се развиват добре и в емоционален план. Близкият контакт с героите от книгите стимулира начина, по който мъниците се научават да изразяват чувствата си. Последното е изключително важна предпоставка за адекватни реакции в различни житейски ситуации. Книгите могат да са точно онзи елемент, подканящ децата към споделяне и любопитство. Вместо да се затворят в себе си, благодарение на някои произведения децата биха изпитали естествена потребност да разговарят с родител или друг възрастен.

Морални ценности

Това са изключителни качества, които се възприемат лесно с помощта на любимите герои от книгите. С подходящо подбрана литература детето може да развие адекватно чувство за съпричастност. Именно то ще му помогне в изграждането на стойностни отношения с хората. Развитието на въображението разширява мирогледа им и ги прави любознателни. Правилното поведение и справедливо отношение също могат да са плод на интересните книги.

Насърчаване към четене

Понякога децата сами проявяват нестихващ интерес към книгите. Друг път се нуждаят от лек стимул. Никога не ги насилвайте да се занимават с конкретна литература. Оставете ги сами да изберат това, което ще четат. Не се ограничавайте с романи. За тях интерес може да представляват различни списания или енциклопедии. Осигурете им ги.

Не позволявайте четенето да приключи с края на книгата. Обсъждайте случки и герои. Питайте и споделяйте. Разигравайте различни изходи от ситуациите. Това може да се окаже изключително полезно в съхраняване и възпитаване на интереса към книгите.

Разгледайте предложенията за детски книги на издателство Изток – Запад.