09:23

Не винаги си даваме сметка, какво виждаме около нас и как ни влияе. Забързани вечно на някъде, често не успяваме да видим през какво минаваме.
Колко пъти ви се е случвало да отидете някъде и улисани в мисли да не помните подробности от пътуването? 
Всичко оказва своето въздействие, независимо дали го осъзнаваме или не.

Архитектурата при обособяването на градовете

Самото наименование на сложната професия означава „главен строител”. Когато чуем архитектурно проектиране си представяме красиви и функционални сгради за лично или обществено ползване. Но към този отрасъл на строителството спадат и териториалното планиране, както и устройство на откритите места около постройките.

Често се случва, минавайки по пътя си, да се възхитим на перфектно подредени градинки и паркове. Е, това е така благодарение на архитектите, отговорни за външното проектиране и обособяване на обществените места. Всички тези открити пространства, площади и паркове не са възникнали постепенно и случайно. Те са резултат от дълбок творчески замисъл, така че да бъдат разположени по – най перфектния начин, за да радват окото и сетивата ни.

Дори и да не им обръщаме специално внимание, те имат дълбоко отношение към общите ни възприятия и настроения. Могат подсъзнателно да повлияят на настроението и нагласата ни. А именно то тях зависи взимането на важни решения и решаването на житейски дилеми.

Комплексен подход

Архитектурната дейност изисква творчески и комплексен подход с усет към малките детайли, както и богато въображение. Тази специфична професия съчетава в себе си прагматика и твореца, отворен към нестандартни идеи и нетрадиционни действия. Съчетаването на всякакви материали по креативен начин е в състояние да доведе до краен продукт, на който да се възхищават редица поколения.

Различни епохи

Именно на горепосочените качества дължим толкова голямо признание на редица майстори, създали цели течения и стилове в архитектурата. Някои от емблематичните произведения на това изкуство ни радват и до днес. А съвременните специалисти ни изумяват с оригиналността на идеите си и понякога футуристични подходи. Те често пъти не използват един конкретен стил, а създават комбинирани и уникални произведения, които ни оставят зашеметени.

Не веднъж сме се удивявали на резултати, които на пръв поглед противоречат на физическите закони. Именно в това се различават най – добрите творци: намират начин да претворят фантастичните планове в реалност. Ако се вгледате по – внимателно ще откриете, че в човешките творби са вложени не една и две идеи, заимствани от природата и животинския свят. Може би те са най – големите архитекти на земята, разкриващи функционалността и красотата на живота.