12:53
Въпреки, че няма начин да се узнае каква ще бъде географията на Земята в бъдеще с помощта на съвремените технологии е възможно да се проектират сегашните движения на земните плочи и да направим обосновано предположение как би изглеждала Земята след 50 млн. години. Като цяло, Атлантическия и Индийския океан ще продължат да се разширяват, докато формираните нови зони ще съберат континентите отново заедно, формирайки бъдещата Пангеа.

50 милиона години напред в бъдещето светът ще изглежда малко по-различно. Северна Америка ще се завърти обратно на часовниковата стрелка; Евразия е извита по посока на часовниковата стрелка като ще изтласка Англия по-близо до Северния полюс, а Сибир на юг към топлите, субтропични ширини.

Африка ще се сблъска с Европа, докато Арабия ще бъде затворена от Средиземно море и Червено море. Хималайската планинска верига ще се разшири от Испания в цяла Южна Европа, през Близкия изток и Азия. По същия начин, плажовете на Австралия ще са на прага на страните от Югоизточна Азия и новата зона ще обкръжава Австралия и ще се простира на запад през целия Централен Индийски океан. Интересно е да се отбележи, че настоящите тактонични плочи предполагат, че бреговете на Източна Африка няма да навлязат в световния океан.

Една от най-важните промени в географията на бъдещето е началото на отдалечаването, по протежение на източните брегове, на Северна Америка и Южна Америка. Въпреки, че Атлантическия океан се разшириява в зоната на Пуерто Рико и на юг по протежение на източното крайбрежие на Северна и Южна Америка, с течение на времето, тази нова зона ще погълне Атлантическия океан.

Теми за размисъл:

Какво става с Калифорния?

Как се формират новите зони?

Промени на морското равнище и Глобалното затопляне в бъдеще.