09:06
До неотдавна менструацията е била символ на женската слабост и греховност. Защо това е така? Какво се е променило днес? Лесно ли е аз вас да говорите с мъжа до себе си за менструацията? Lady-bg.com ще ви преведе през историята като се опитаме да
дадем отговор на този въпрос.

Кой е виновен и какво да правим?

Срам пред месечния цикъл започнали да изпитват жените още в древни времена - с появата на патриархата. Суровите ловци смятали менструацията за противна и предизвикваща отвращение. За да скрият своето състояние и за да съхранят привлекателността си в мъжките очи, жените се уединявали в специални храмове.

Първите хигиенични средства за жени се появили в Древен Египет. Богатите Египтенки са правили тампони от папируси, докато бедни използвали плат, който са прали. "Превръзки" и тампони са били използвани и в Древна Гърция и Рим. Изчезването на Римската империя довела и до изчезването на средствата за женската хигиена.

Впрочем, в Средните векове жените не са изпитвали потребност от използването на тампони и превръзки, тъй като периода между началото на месечния цикъл и менопаузата е бил запълнен с раждания и кърмене.

В борбата за хигиена

Всичко се променило в ХХ век. С началото на еманципацията и намаляване броя на децата, в жените възникват нови потребности. След първата световна война в Америка се появили и първите дамски превръки за еднократна употреба. Но въпреки практическите преимущества на нововъдението, производителите се натъкнали на сериозни проблеми с дистрибуцията, тъй като да се упоменава женския цикъл в средствата за масова информация се смятало за неприлично.

До началото на втората световна война повечето жени вече използвали тампони или превръзки, а сексуалната революция през 60-те години на миналия век хвърлила нова светлина върху женската менструация

Достиженията на нашето време

В края на ХХ век жените получиха нов съюзник - вътрешноматочна хормонална система. Благодарение на този метод, разработен във Финландия през 1990 година, чрез минимална доза хормони, забременяването става не възможно, а ежемесечната менструация протича безболезнено и бързо, а при някой дори отсъства.

Вътрешноматочната хормонална система е много популярна в Европейските страни, и особенно в Швеция, където всяка четвърта жена използва ВМХС. ХХ век най-накрая изравни жените с мъжете - политика, бизнес, спорт и секс.