08:51
Учени от Калифорнийския университет в Бъркли са открили най-големите черни дупки във Вселената: масата на всяка от от тях превишава масата на на нашето Слънце с над 10 милиарда пъти. За справка: масата на Слънцето е Слънце (1,9891 × 10 на 30-та степен kg).

Два обекта откриха астрономите разположени на разстояние 300 милиона светлинни години от Земята в центровете на две съседни галактики. Според учените, става въпрос за най-черните дупки във Вселената, тъй като масите им надвишават 6,3 милиарда пъти считаната по-рано за най-големя черна дупка в слънчевата система.

Черните дупки са огромна маса, които не позволяват на всички видове лъчения, включително светлина, да избяга от "смъртоносната" хватка на гравитационното им поле. Тези обекти не отразяват светлина и следователно не могат да се видят. Но астрофизиците са се научили да идентифицират черните дупки чрез X-лъчи, които ги заобикалят.

В момента има повече от 60 огромни черни дупки в центровете на галактиките.

Наблюдения получени по-рано от космическия телескоп "Хъбъл" показват, че черните дупки са в основата на абсолютно всички галактики: колкото по-голяма галактика, толкова по-голяма черна дупка. Според учените, новото изследване може да "хвърли светлина" за ролята, която тези дупки играят във формирането и еволюцията на галактиките.

Наскоро учените откриха и друга гигантска черна дупка, която дърпа към себе си облак от газ.

Астрономите са открили в центъра на нашата галактика гигантски газов облак движещ се в спирала около масивна черна дупка.

Изследователите пишат, че скоростта на въртене на облаците неизменно се увеличава в резултат на влиянието на чудовищната гравитация. За първи път учените ще имат възможност да видят как пространствен обект ще бъде разкъсан и погълнат от черна дупка.

Газовия облак се намира вече на около 40 милиона километра от черната дупка, като астрономите очакват да бъде погълнат след по-малко от две години.